"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Zarząd PTŻPDiM

Prezes Zarządy Głównego: 
dr hab. med. Stanisław Kłęk

Vice-Prezes: 
dr med. Małgorzata Łyszkowska

Vice-Prezes: 
prof. dr hab. Maciej Słodkowski

Skarbnik: 
prof. dr hab. Piotr Paluszkiewicz

Sekretarz: 
dr Tomasz Kowalczyk

Członkowie:
dr hab. med. Sylwia Małgorzewicz
dr med. Elżbieta Koczur-Szozda
dr med. Kinga Szczepanek
mgr Alina Górecka
mgr Lilia Kimber-Dziwisz
dr hab. med. Jacek Sobocki
dr med. Włodzimierz Cebulski
dr med. Zbigniew Kamocki


Partnerzy