"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


 

Lista ostatnio dodanych materiałów z kursów:

  1. Gdynia 8 IV 2016 - Wybór drogi leczenia część 2 - Stanisław Kłęk
  2. Gdynia 8 IV 2016 - Planowanie Interwencji Żywieniowej - Stanisław Kłęk
  3. Gdynia 8 IV 2016 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Stanisław Kłęk
  4. Gdynia 8 IV 2016 - Rodzaje dostępów do przewodu pokarmowego i układu naczyniowego - Stanisław Kłęk
  5. Gdynia 8 IV 2016 - Powikłania żywienia dojelitowego - Jarosław Szefel
  6. Gdynia 8 IV 2016 - Organizacja zespołu żywieniowego w szpitalu - Jarosław Szefel
  7. Gdynia 8 IV 2016 - Leczenie żywieniowe u dzieci - Marta Stankiewicz
  8. Gdynia 8 IV 2016 - Badania przesiewowe w ocenie stanu odżywienia - Sylwia Małgorzewicz
  9. Gdynia 8 IV 2016 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Ewelina Lubieniecka - Archutowska
  10. Katowice 18 X 2013 - Wstęp - Zespoły Żywieniowe - Stanisław Kłęk
  11. Katowice 18 X 2013 - Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym - Kinga Szczepanek
  12. Katowice 18 X 2013 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
  13. Katowice 18 X 2013 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Magdalena Piętka
  14. Katowice 18 X 2013 - Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego - Monika Kupiec
  15. Katowice 18 X 2013 - Opieka nad dostępem żylnym - Monika Kupiec
  16. Katowice 18 X 2013 - Żywienie dojelitowe - wskazania Tomasz Kowalczyk
  17. Katowice 18 X 2013 - Dostęp do przewodu pokarmowego - Tomasz Kowalczyk
  18. Katowice 18 X 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 2 - Stanisław Kłęk
  19. Katowice 18 X 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 1 - Stanisław Kłęk
  20. Katowice 18 X 2013 - Fresenius Kabi kompletne leczenie żywieniowe i więcej - cz.2
  21. Katowice 18 X 2013 - Fresenius Kabi kompletne leczenie żywieniowe i więcej - cz.1
  22. Kraków 19 IV 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 1 - Stanisław Kłęk
  23. Kraków 19 IV 2013 - Planowanie interwencji żywieniowej cz. 2 - Stanisław Kłęk
  24. Kraków 19 IV 2013 - Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych - Wstęp
  25. Kraków 19 IV 2013 - Wskazania do żywienia dojelitowego - Tomasz Kowalczyk
  26. Kraków 19 IV 2013 - Technika zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego, nosowo-jelitowego oraz opieka nad zgłębnikiem - Monika Kupiec, Magdalena Sumlet
  27. Kraków 19 IV 2013 - Rozliczenie procedur żywieniowych - Stanisław Kłęk
  28. Kraków 19 IV 2013 - Zasady przygotowywania mieszanin do żywienia pozajelitowego - Justyna Zamarska
  29. Kraków 19 IV 2013 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
  30. Kraków 19 IV 2013 - Zasady żywienia parenteralnego i enteralnego dzieci - Małgorzata Łyszkowska
  31. Kraków 19 IV 2013 - Niedożywienie stan odżywienia - Tomasz Kowalczyk
  32. Kraków 19 IV 2013 - Dostęp do układu naczyniowego w żywieniu pozajelitowym - Kinga Szczepanek
  33. Gniezno 28 XI 2012 - Niedożywienie. Ocena stanu odżywienia - Urszula Skowrońska-Piekarska
  34. Gniezno 28 XI 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego. Prowadzenie i nadzór żywienia. Podstawy wyboru diet - Dorota Mańkowska-Wierzbicka
  35. Gniezno 28 XI 2012 - Wstęp - Kurs leczenia żywieniowego dla Zespołów Żywieniowych - Stanisław Kłęk
  36. Gniezno 28 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej cz.2 - Stanisław Kłęk
  37. Gniezno 28 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej cz.1 - Stanisław Kłęk
  38. Gniezno 28 XI 2012 - Odrębności leczenia żywieniowego u dzieci - Marlena Jakubczyk
  39. Białystok 24 XI 2012 - Niedożywienie - występowanie, przyczyny, następstwa. Rodzaje niedożywienia. Ocena stanu odżywienia - Zbigniew Kamocki
  40. Białystok 24 XI 2012 - Zasady bezpiecznego przygotowywania mieszanin - rola farmaceuty w Zespole Żywieniowym - Marta Szymańska
  41. Białystok 24 XI 2012 - Powikłania żywienia pozajelitowego - Kinga Szczepanek
  42. Białystok 24 XI 2012 - Technika zakładania zgłębnika nosowo-żołądkowego, nosowo-jelitowego oraz opieka nad zgłębnikiem - Monika Kupiec, Magdalena Sumlet
  43. Białystok 24 XI 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym - Zbigniew Kamocki
  44. Białystok 24 XI 2012 - Organizacja zespołu żywieniowego w szpitalu – doświadczenia własne - Zbigniew Kamocki
  45. Białystok 24 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej – część 2 - Stanisław Kłęk
  46. Białystok 24 XI 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej – część 1 - Stanisław Kłęk
  47. Poznań 21 IX 2012 - ODRĘBNOŚCI LECZENIA ŻYWIENIOWEGO U DZIECI - Marlena Jakubczyk
  48. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
  49. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
  50. Katowice 4 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
  51. Katowice 4 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
  52. Katowice 4 X 2012 - Rys Historyczny
  53. Katowice 4 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
  54. Katowice 4 X 2012 - Duplicate of Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
  55. Katowice 4 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
  56. Katowice 4 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
  57. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
  58. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
  59. Kraków 6 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
  60. Kraków 6 X 2012 - Rys Historyczny
  61. Kraków 6 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
  62. Kraków 6 X 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
  63. Kraków 6 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
  64. Kraków 6 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
  65. Kraków 6 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
  66. Wrocław 11 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (2)
  67. Wrocław 11 X 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej (1)
  68. Wrocław 11 X 2012 - Rola farmaceuty w zespole żywieniowym - Kinga Burda-Malarz
  69. Wrocław 11 X 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
  70. Wrocław 11 X 2012 - Opieka nad dostępem naczyniowym - Magdalena Sumlet, Monika Kupiec, Kinga Szczepanek
  71. Wrocław 11 X 2012 - Rys Historyczny
  72. Wrocław 11 X 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
  73. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do przewodu pokarmowego. Systemy podaży diety - Krzysztof Figuła
  74. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do układu żylnego
  75. Wrocław 11 X 2012 - Dostęp do układu żylnego CVC
  76. Poznań 21 IX 2012 - Dostep do przewodu pokarmowego w zywieniu dojelitowym. Systemy podazy diet. Powikłania zywienie dojelitowego - Konrad Matysiak
  77. Poznań 21 IX 2012 - Rys Historyczny-21 IX 2012
  78. Poznań 21 IX 2012 - PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (2) - Stanisław Kłęk
  79. Poznań 21 IX 2012 - PLANOWANIE INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ (1) - Stanisław Kłek
  80. Poznań 21 IX 2012 - Żywienie pozajelitowe w spojrzeniu farmaceuty - Maciej Stawny
  81. Poznań 21 IX 2012 - Finansowanie leczenia żywieniowego - Staniwsław Kłęk
  82. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Definicja niedożywienia wg ESPEN
  83. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Odrębności leczenia żywieniowego u dzieci - Marlena Jakubczyk
  84. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Wskazania do żywienia dojelitowego prowadzenie i nadzór żywienia podstawy doboru diet - Kinga Kupczyk
  85. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Powikłania żywienia dojelitowego i pozajelitowego - Jacek Szopiński
  86. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Systemy podaży diet. Dostęp do przewodu pokarmowego w żywieniu dojelitowym - Krzysztof Tojek
  87. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Planowanie interwencji żywieniowej - Stanisław Kłęk
  88. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Zasady opieki nad dostępem do przewodu pokarmowego - Beata Strzyżewska
  89. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Dostęp żylny w leczeniu żywieniowym pozajelitowym - Jacek Szopiński
  90. Bydgoszcz 22 IX 2012 - Zasady bezpiecznego przygotowania mieszanin - Anna Klarkowska

Partnerzy