"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

W dniu 20 kwietnia w Gdyni, w hotelu Gdynia, już po raz piąty spotkały się osoby zainteresowane leczeniem żywieniowym i jak co roku zainteresowanie spotkaniem przekroczyło najśmielsze oczekiwania – około 300 osób (a zabrakło miejsc i wstrzymano rekrutację) uczestniczyło w trzech sesjach naukowych, który tematyka poruszała większość najistotniejszych zagadnień z zakresu żywienia: OIT, ERAS, powikłania terapii, rolę dietetyków oraz skalę problemów niedożywienia w naszym kraju i na świecie.

Wielkie gratulacje dla Organizatorów: prof. Wiesławy Łysiak-Szydłowskiej, Wiesława Janusza Kruszewskiego i Syliwii Małgorzewicz!

 

Program Konferencji przedstawiam poniżej

 

Program Konferencji 20.04.2013

8.30 Powitanie i otwarcie konferencji

 • ·Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: prof. Janusz Moryś
 • ·Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego: dr hab. Stanisław Kłęk
 • ·Prezydent Miasta Gdyni Wojciech Szczurek

Moderatorzy powitania: prof. W.J. Kruszewski, dr hab. S. Małgorzewicz

Część I
Prowadzenie: dr hab. Sylwia Małgorzewicz, prof. Wiesława Łysiak-Szydłowska

8.50 - 9.10

Niedożywienie problemem XXI wieku
prof. W. Łysiak-Szydłowska

9.10 - 9.30

Zalecenia ESPEN dotczące żywienia dojelitowego dla dorosłych - dr hab.S. Małgorzewicz

9.30 - 9.50

Żywienie dojelitowe w warunkach OIT - dr hab. R. Owczuk

9.50 - 10.10

Monitorowane efektów terapii żywieniowej - dr hab. S. Kłęk

10.10 - 10.30

Czy tłuszcze to tylko źródło energii?"
dr n. med. P. Grzechnik (sponsor wykładu BBraun)

10.30 - 10.50

Dyskusja

10.50 - 11.20

Przerwa na kawę.

Część II
Prowadzenie: dr hab.Stanisław Kłęk, dr hab. Maciej Słodkowski

11.20 - 11.40

Przygotowane pacjenta do zabiegu operacyjnego - technika Fast Track - dr hab. M. Słodkowski

11.40 - 12.00

Dostęp do przewodu pokarmowego - dr K. Kawecki

12.00 - 12.20

Wytyczne postępowania żywieniowego u pacjenta onkologicznego - dr hab. R. Zaucha

12.20 - 12.40

Terapia żywieniowa w ostrym zapaleniu trzustki
dr M. Guzek

12.40 - 13.00

Domowe żywienie dojelitowe - powikłania długotrwałej terapii - dr P. Szybiński

13.00 - 13.20

Wpływ żywienia enteralnego na układ odpornościowy
dr T. Buczek, dr J. Szefel (sponsor wykładu Nestle Health Science)

13.20 - 13.40

Dyskusja

13.40 - 14.40

Lunch

Część III
Prowadzenie: dr Teresa Korta, prof. Wiesław Kruszewski

14.40 - 15.00

Żywienie pacjenta krytycznie chorego z otyłością
dr T. Korta

15.00 - 15.20

Żywienie dzieci drogą przewodu pokarmowego
dr M. Łyszkowska

15.20 - 15.40

Znaczenie żywienia enteralnego w leczeniu chorych z POCHP- dr M. Gruchała-Niedoszytko

15.40 - 16.00

Rola dietetyka w prowadzeniu żywienia drogą przewodu pokarmowego - dr M. Jakubczyk, K. Kupczyk

16.00 - 16.20

Dyskusja

16.20

Podsumowanie i zakończenie Konferencji Prof. Wiesława Łysiak- Szydłowska, Prof. Wiesław Janusz Kruszewski,
dr hab. Sylwia Małgorzewicz.

 

 


 1. ESPEN Symposium on Perioperative Nutrition

 2. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism

 3. Raport "Ocena stanu odżywienia w polskich szpitalach"

 4. Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach

 5. ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH II - Warszawa -17.03.2018 Kraków

 6. NutritionDay Worldwide 9 LISTOPAD 2017

 7. Żywienie pacjentów z przewlekłą chorobą nerek - 17.11. 2017r. Gdańsk Kraków

 8. ZAPROSZENIE NA KURS „Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych” 15-16.09.2017 Bydgoszcz

 9. Książka: Dieta w chorobie nowotworowej - Kapała Aleksandra

 10. IX Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka Kraków

 11. Kurs specjalistyczny ŻYWIENIE OSÓB STARSZYCH 25 marca 2017 - Warszawa

 12. Postępowanie w sytuacji braku preparatów fosforanów Kraków

 13. Szkolenie ‘Podstawy żywienia klinicznego w onkologii’ - Centrum Onkologii, Warszawa, 8 listopada

 14. 23rd ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism - registration

 15. ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.

 16. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka

 17. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016)

 18. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski

 19. Errata do Standardów Żywienia w Onkologii

 20. Nutrition Day: 19 listopada 2015

 21. ESPEN Workshop on Carbohydrates and Insulin Resistance

 22. Zaproszenie na kurs - Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych

 23. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa – Gdynia 18 kwietnia 2015

 24. Nowoczesne leczenie żywieniowe - wyzwanie medycyny XXI wieku Kraków

 25. Szkoła Żywienia i Metabolizmu - Moduł 1 - Warszawie hotel Radisson

 26. Warsztaty żywieniowe - Bydgoszcz

 27. Kurs dla Zespołów Żywieniowych Bydgoszcz

 28. ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care

 29. 7th Baltic Club Course in Clinical Nutrition

 30. Nowa dokumentacja leczenia żywieniowego w szpitalu

 31. Propozycja Karty Metabolicznej Kraków

 32. VI Konferencja naukowo-szkoleniowa w Gdyni 12.04.2014 Leczenie żywieniowe osób starszych i chorych przewlekle. Kraków

 33. Uwaga: Nowe dokumenty dotyczące leczenia żywieniowego! Kraków

 34. II Forum Świadczeniodawców z Zakresu Żywień Domowych Kraków

 35. Quiz – leczenie żywieniowe u pacjenta z chorobą nowotworową

 36. Ankieta dla Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych

 37. 6th Baltic Countries Meeting

 38. Kurs ESPEN Baltic Countries: 13-14 września 2013

 39. Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne

 40. Prawo farmaceutyczne: przygotowywanie mieszanin w Aptece

 41. Nowe wydanie Podstaw Żywienia Klinicznego

 42. Konferencja ‘Żywienie drogą przewodu pokarmowego’ - Gdynia

 43. Wyniki nutritionDay 2012 – list z Centrali ND

 44. NutritionDay - Newsletter

 45. Studia podyplomowe w zakresu żywienia klinicznego

 46. PILNE!!! Kolejna Odpowiedź NFZ w sprawie karty metabolicznej!

 47. Wyniki Polskiego Dnia Oceny Stanu Odżywienia

 48. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012 – ocena stanu odżywienia

 49. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 listopada 2012

 50. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTŻPiD

 51. PILNY KOMUNIKAT: Odpowiedz Centrali NFZ na temat Karty Metabolicznej

 52. Piłkarski dzień żywienia

 53. Polski Dzień Oceny Leczenia Żywieniowego

 54. Stowarzyszenie Apetyt na Życie – Mecz 23 IX 2012 (Zabierzów)

 55. Hellenic Society of Medical Nutrition and Metabolism

 56. Ankieta - Acute Intestinal Failure

 57. Stowarzyszenie Apetyt na Życie - Problemy ludzi żywionych drogą sztuczną.

 58. Programy kursów dla Zespołów Żywieniowych w II połowie 2012

 59. Propozycje modyfikacji skali SGA oraz NRS-2002

 60. Deklaracja Adriatycka

 61. 34 Zjazd ESPEN w Barcelonie 8-11 września 2012

 62. W dniu 22 czerwca 2012r w Krakowie, w Hotelu Europejskim przy ul. Lubicz 5, odbędzie się kolejna edycja Kursu dla Zespołów Żywieniowych.

 63. Najlepsze prace XIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego 2012

 64. 1. Ministerstwo Zdrowia publikuje poprawki do Rozporządzenia o lecznictwie szpitalnym

 65. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Gdynia

 66. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 67. Dokumenty pozwalające na prowadzenie leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 68. OBOWIĄZKOWE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU ODŻYWIENIA PACJENTÓW WYMAGANE PRZEZ NFZ (!)

 69. Składki na ESPEN i PTŻPiD

 70. Reedycja Standardów – zaproszenie do współpracy

 71. Spotkanie w Centrum Onkologii

 72. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 73. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 74. Kurs dla Zespołów Żywieniowych

 75. Kurs: Leczenie żywieniowe dla Zespołów Żywieniowych

 76. Najnowszy numer Clinical Nutrition

 77. Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował materiały dotyczące leczenia żywieniowego w Zakładach Opieki Długoterminowej

 78. Ministerstwo Zdrowia odwołuje wprowadzenie Zespołów Żywieniowych w roku 2012

 79. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje materiały dotyczące kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w tym leczenia żywieniowego w hospicjach stacjonarnych i domowych

 80. Ministerstwo Zdrowia wstrzymuje wprowadzenie zespołów żywieniowych w szpitalach ale utrzymuje obowiązek oceny stanu odżywienia!

 81. Narodowy Fundusz Zdrowia publikuje wytyczne kontraktowania procedur żywieniowych

 82. PILNE: Nie istnieje koniecznośc posiadania kursu przez członków Zespołów Żywieniowych – stanowisko Ministerstwa Zdrowia

 83. Doodatkowy Kurs z zakresu Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego w Warunkach Domowych!

 84. Polska Deklaracja Fight Against Malnutrition

 85. Brak funduszy na domowe zywienie przyczyną zagrożenia życia chorych

 86. Nowe kursy PTŻPiD

 87. Kurs Leczenie Żywieniowe w OIT

 88. Ministerstwo Zdrowia – AOS

 89. Ministerstwo Zdrowia – nowe Rozporządzenia – Lecznictwo Szpitalne

 90. Jesteśmy razem już ponad rok!

 91. XIII Zjazd ESPEN 2011

 92. Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 93. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP (cd.)

 94. Rozporządzenie dotyczące Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia RP

 95. Senat poprawił ustawę refundacyjną

 96. Ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego

 97. I Edycja Forum Świadczeniodawców z zakresu domowych żywień

 98. Spotkanie zespołu ekspertów dotyczące uwag do Rozporządzenia MZ odnośnie standardów opieki długoterminowej (2011-01-05)

 99. Sytuacja prawna PTŻPiD

 100. Zapisz się do biuletynu informacyjnego

 101. Program 32 Kongresu ESPEN w Nicei w 2010 roku

 102. Nutrition Day

 103. Szkoła Żywienia Klinicznego i Metabolizmu

 104. Pojawiła się szansa na powrót możliwości leczenia żywieniowego w opiece długoterminowej

 105. Zapraszamy do Sekcji Pediatrycznej PTŻPiD

Partnerzy