"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Trwa sezon urlopowy, a w międzyczasie przygotowują się powakacyjne aktywności. Do głównych należą:

  1. W październiku rozpoczynamy  III edycję naszych Studiów Podyplomowych w zakresu żywienia klinicznego i metabolizmu. Zapisu w MCKP UJ w Krakowie, rekrutacja już się rozpoczęła!

  2. KursLeczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych’ oraz Warsztaty Terapia Żywieniowa w codziennej praktyce szpitalnej i ambulatoryjnej’ (Bydgoszcz, 23-24.09.2016), organizowane już po raz kolejny przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM w Bydgoszczy (dalsze informacje w zakładce Kursy)

  3. W Szpitalu im. Stanley Dudricka w Skawinie w dniach 2-3 września 2016 odbędzie się ESPEN Workshop pt. ‘Good Pharmaceutical Practices for Parenteral Nutrition Compounding.’ Szczegóły w Zakładce Aktualnosci

  4. W dniach 14-15.10.2016 w Gdańsku odbędzie się II Konferencja Dutkiewicza. To już II konferencja Interdyscyplinarna poświęcona tematyce paliatywno-onkologicznej, na którą serdecznie zaprasza Sekcja Żywienia w Opiece Paliatywnej POLSPEN. Wśród licznych tematów również sesja dotycząca leczenia żywieniowego a na niej również zagraniczni goście (prof. Alessandro Laviano, prof.Tommy Cederholm). W trakcie konferencji zapraszamy na kurs leczenia żywieniowego w opiece paliatywnej z certyfikatami POLSPEN. Szczególy na www.konferencja-dutkiewicza.pl

  5. ESPEN Course on Clinical Nutrition and Metabolism – w tym roku, po 6-ciu latach, ponownie w Polsce. Tym razem w okolicach Wieliczki. Kurs odbędzie się w dniach 16 – 21 października 2016. Zgłoszenia: Zakładka ESPEN Course Wieliczka 2016 Uwaga: ilość miejsc ograniczona!

  6. W dniach 21-22.10.2016 w Poznaniu odbędzie się Konferencja Naukowo Szkoleniowa w ramach Wielkopolskich Dni Leczenia Żywieniowego, na którą serdecznie zaprasza  organizator: Dr n. med. Konrad Matysiak

    z Ośrodka Leczenia Niewydolności Przewodu Pokarmowego,  Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; szczegóły dotyczące  Konferencji : www.zywienie2016.bok-ump.pl

     

Ustalono termin Zjazdu w przyszłym roku – już teraz proszę zarezerwować termin 22-24 czerwca 2017 dla udziału w XIX-tym Zjeździe.

Zapraszamy do publikacji w Postępach Żywienia Klinicznego - czasopismo posiada już 3 pkt MNiSW oraz wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 48.68 pkt. Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla niniejszego czasopisma wynosi 5.35 pkt.

Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę udanych wakacji!

Stanisław Kłęk

 

Nadchodzące wydarzenia
Studia nutrition day Kopenhaga LLL

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo Scientific

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy