"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na nadchodzące wydarzenia:

  1. II Sympozjum: Terapia Żywieniowa w Onkologii (Bydgoszcz, 18 luty 2016). Więcej informacji pod adresem: http://www.zywieniewonkologii-bydgoszcz.pl/

  2. VIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Żywienie w onkologii” oraz kurs dla zespołów żywieniowych– Gdynia, 8-9 kwietnia 2016 – zapraszają prof. Sylwia Małgorzewicz i prof. Wiesław Janusz Kruszewski Więcej informacji pod adresem: http://konferencja.szpital-morski.pl

Pragnę poinformować, że podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków PTŻPDiM we Wrocławiu (dziękuję za udział!) do życia zostały Sekcje naszego Towarzystwa oraz ich tymczasowi (formalna nazwa do czasu pełnego ukonstytuowania):

  1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii (kierownictwo: dr hab. med. Mirosław Czuczwar)

  2. Dietetyki Medycznej (kierownictwo: prof. dr hab. med. Dorota Szostak-Węgierek)

  3. Onkologii Klinicznej (kierownictwo: dr Aleksandra Kapała)

  4. Opieki Paliatywnej (kierownictwo: dr Jacek Januszczyk)

  5. Żywienie w warunkach domowych (kierownictwo: dr Grzegorz Dziwiszek)

Jesteśmy przekonani, że dzięki działalności Sekcji nasze Towarzystwo będzie jeszcze mocniejsze i będziemy w stanie porozumiewać się z innymi towarzystwami i organizacjami. Oczywiście, Sekcje będą również tworzyć sekcje tematyczne podczas Zjazdu POLSPEN.

Zapraszamy do publikacji w Postępach Żywienia Klinicznego - czasopismo posiada już 3 pkt MNiSW oraz wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 48.68 pkt. Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla niniejszego czasopisma wynosi 5.35 pkt.

Serdecznie pozdrawiam,

Stanisław Kłęk

Nadchodzące wydarzenia
nutrition day Kopenhaga LLL

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo Scientific

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy