"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zakończył się 36-ty Kongres Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (ESPEN), który okazał się duży sukcesem organizatorów, czyli przede wszystkim Prof. Remy Meiera oraz Prof. Mette Berger i Zeno Stangi. W zjeździe uczestniczyło ponad 3200 osób z 92 krajów, odbyło się 17 modułów LLL, sesje edukacyjne i stricte naukowe cieszyły się niebywałym zainteresowaniem. Nowym Chairmanem ESPENu, w miejsce ustępującego Prof. Pierre Singera (Izrael) został Prof. Andre van Gossum (Belgia), a na stanowisku osoby zarządzającej komisją edukacyjną Alessando Laviano (Włochy) został zmieniony przez Stephane Schneidera (Francja).

Tegoroczny zjazd to pasmo wielu sukcesów naszego kraju, ponieważ:

  1. Doktor Ewa Sobczak (Gdańsk) oraz Jacek Szopiński (Bydgoszcz) zdali egzamin European ESPEN Diploma

  2. Doktor Agnieszka Gawcka otrzymała wyróżnienie za pracę pt. ‘Assessment of tolerance and metabolic effects of preoperative oral carbohydrate solution in children‘ (praca zajęła bardzo wysokiej, bo 8-me miejsce!)

Serdeczne gratulacje dla wszystkich wymienionych!

Kolejny, bezprecedensowy, sukces Polski to przyznanie naszemu Towarzystwu i miastu Kraków prawa do organizacji Kongresu ESPEN w 2019 roku! Odbędzie się on w naszym kraju po raz pierwszy w blisko czterdziestoletniej historii ESPEN.

Najbliższy Zjazd ESPEN odbędzie się w dniach 5-8 września w Lizbonie. Zanim jednak do tego dojdzie, ESPEN zaprasza do Tel-Avivu na ESPEN Workshop: Lipids in the ICU (w dniach 23-24 XI 2014, więcej szczegółów i możliwość rejestracji pod adresem: http://www.comtecmed.com/espen/2014/default.aspx)

Inne nadchodzące wydarzenia:

  1. Ośrodek Bydgoski zaprasza na Kurs dla Zespołów Żywieniowych w dniu 19.09.2014 (więcej informacji w zakładce Aktualności)

  2. W październiku rusza kolejna edycja Studiów Podyplomowych pt. Żywienie Kliniczne (pod egidą naszego Towarzystwa oraz Collegium Medicum UJ), rejestracja w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego w Krakowie. Studia, wzorem ubiegłego roku, składać się będą z zajęć teoretycznych i praktycznych.

  3. W dniach 26 – 27 września w Tallinie (Estonia) odbędzie się już 7-me spotkanie edukacyjne z cyklu Baltic Club Course in Clinical Nutrition. Jest to dwudniowy kurs przeznaczony dla osób wkraczających w tematykę leczenia żywieniowego, obejmuje on swoim zakresem podstawy żywienia poza- i dojelitowego. Więcej informacji w zakładce Aktualności. Poprzedni taki kurs odbył się w Warszawie we wrześniu 2013. Zgłoszenia proszę nadsyłać na mój adres: prezes@polspen.pl

  4. W dniach 5 – 11 października 2014 w Hradec Kralove (Czechy) odbędzie się 21-szy ESPEN Course of Clinical Nutrition and Metabolic Care (dawnie zwany ESPEN Basic Course) Jest to kurs – legenda, jego tematyka obejmuje wszystkie zagadnienia związane z żywieniem klinicznym na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym. (Niestety, rekrutacja jest już zakończona – wszystkie miejsca są już zajęte)

Przypominam, że w ostatnich tygodniach ukazały nowe Standardy Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego! Po ponad rocznej pracy, dzięki wysiłkowi wiele Autorów, udało się je opublikować nakładem Krakowskiego Wydawnictwa Scientifica (książka dostępna na stronie Wydawnictwa!). Mają one być pomocą dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, dietetyków i innych ludzi zajmujących się żywieniem do- i pozajelitowych, mają pomagać w codziennej praktyce, porządkować wiedzę i wyjaśniać wątpliwości.


Bardzo serdecznie pozdrawiam,
Stanisław Kłęk

 

Nadchodzące wydarzenia
Geneva ESPEN 2014 I Polski Kongres Rekrutacja na Studia Podyplomowe pt. Żywienie Kliniczne LLL

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo Scientific

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy