"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Do XVIII-go zjazdu PTŻPDiM pozostało:


tygodni
0
0
dni
0
0
godzin
0
0
minut
0
0
sekund
0
0
Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się doroczny Zjazd naszego Towarzystwa - obędzie się on w dniach 2-4 czerwca 2016 jak zawsze w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Nadsyłanie zgłoszeń Zjazdowych: 15 marca – 25 kwietnia 2016 pod adres: streszczeniaxviii@polspen.pl    

Rejestracja na Zjazd rusza 15 kwietnia (przepraszamy za poprzedni komunikat) i potrwa do 16 maja 2016. Inne informacje nt. Zjazdu: Pani Urszula Łapuszek nr tel. 12-444 65 26 wew. 4 lub 539 994 231

Przed Zjazdem odbędą się:

- 2 kursy LLL: Nutrition in Compromized Gut oraz Nutrition in ICU. Zgłoszenia proszę przesyłać do dr Katarzyna Matysiak-Luśnia: mi_anest@op.pl

- IV moduł Szkoły Żywienia Klinicznego i Metabolizmu (1-2 czerwca), zgłoszenia dr Dorota Mańkowska-Wierzbicka, drmdorota@op.pl

- Kurs: Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach domowych 1-2 czerwca (koszt 300,00 zł + VAT) — Rejestracja elektroniczna w zakładce Zjazdowej.

Inne nadchodzące wydarzenia:

  1. VIII Warszawskie Dni Nauki o żywieniu człowieka, tym razem pt. Dietetyka w psychiatrii i neurologii – więcej informacji w zakładce Aktualności

  2. Kurs ‘Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych oraz Konferencja ‘Leczenie żywieniowe’ (Bydgoszcz, 23-24.09.2016), organizowane już po raz kolejny przez Klinikę Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM w Bydgoszczy (dalsze informacje w zakładce Kursy)

Przypominam, że ośrodki uczestniczące 19 listopada 2015 w NutritionDay mają czas  na sprawdzenie lub uzupełnienie wprowadzonych danych do dnia 30 kwietnia. Do Krajowego Raportu ND z analizą sytuacji żywieniowej w polskich szpitalach będą wykorzystane tylko kompletne dane wraz z ponowną oceną po 30 dniach. Wszystkie informacje wraz z przewodnikami w języku polskim znajdą Państwo w zakładce NutritionDay.

Jednocześnie zachęcam wszystkie ośrodki do udziału w NutritionDay2016, który przypada w tym roku 10 listopada!
 

Zapraszamy do publikacji w Postępach Żywienia Klinicznego - czasopismo posiada już 3 pkt MNiSW oraz wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 48.68 pkt. Podczas tegorocznej ewaluacji można posłużyć się również wartością znormalizowaną wskaźnika ICV, która dla niniejszego czasopisma wynosi 5.35 pkt.

Serdecznie pozdrawiam,
Stanisław Kłęk

 

 

Nadchodzące wydarzenia
nutrition day Kopenhaga LLL

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo Scientific

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy