"POSTĘPY ŻYWIENIA KLINICZNEGO"


Informacje bieżące

Drodzy Koleżanki i Koledzy,

Bardzo dziękujemy za udział w NutritionDay 2015! Tak, jak już wcześniej pisałem ta powtarzająca się corocznie akcja jest jedną z nielicznych inicjatyw, które pozwalają ocenić sytuację żywieniową w szpitalach i innych jednostkach, a tym samy zebrać dane o prawdziwej sytuacji. Wiemy, że jest to dodatkowy wysiłek, dla Państwa, stąd tym bardziej, wraz z dr Kingą Kupczyk (Polski Koordynator ND), bardzo dziękujemy za poświęcony czas!

W najbliższym czasie (9 I 2016) odbędą się we Wrocławiu dwa moduły LLL: Approach to Oral and Enteral Nutrition oraz Approach to Parenteral Nutrition. Zgłoszenia proszę przysyłać do dr Katarzyny Matysiak-Luśnia (mi_anest@op.pl). Zapraszamy!

Jako, że kończy się powoli rok 2015, przypominam o konieczność odnowienia członkostwa zbiorowego ESPEN. Osoby chcące opłacić blokowo członkostwo w ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism, ESPEN) proszone są o zapłacenie składki blokowej na konto naszego Towarzystwa do końca 2015 roku! Zasady są następujące:

  1. składka zwykła, ‘dla zwykłych dorosłych’  wynosi  80 EURO (przeliczenie na PLN po kursie dnia).

  2.  składka dla osób do 32 roku życia oraz po 65 roku życia wynosi 30 EURO

Co otrzymujecie Panństwo w zamian? Po pierwsze, blokowe członkostwo jest znacząco tańsze (o 30 EURO) aniżeli członkostwo płacone indywidualnie. Po drugie, każdy członek ESPEN otrzymuje bezpłatnie egzemplarze czasopisma Clinical Nutrition, posiada dostęp do jego wersji elektronicznej oraz czasopisma e-SPEN, otrzymuje newsletter ESPEN, otrzymuje zniżki do opłat zjazdowych oraz ma prawo uczestniczyć w kursach organizowanych pod egidą ESPEN, a także ubiegać się o granty badawcze Towarzystwa. Ponadto, ma pełny dostęp do strony internetowej ESPEN, która od niedawna została scalona z portalem LLL.

Nowe osoby, które chciałyby dołączyć do ESPEN poprzez członkostwo blokowe proszę o opłacenie składki oraz przesłanie na adres prezes@polspen.plzgłoszenia zawierającego dane osobowe, aktualny i rzeczywiście używany adres e-mail oraz adres do korespondencji.

Muszę Państwu również przypomnieć o opłatach członkowskich w POLSPEN i ESPEN. Tak więc, po pierwsze zwracam się do Państwa również z prośbą o uregulowanie składek członkowskich naszego Towarzystwa za rok bieżący (od 2015 w wysokości 100 PLN) oraz lata ubiegłe. Można to zrobić wykonując przelew na konto: Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu: PKO BP V Oddział w Warszawie Nr konta: 75102010550000970200158808

Serdecznie pozdrawiam,

Stanisław Kłęk


 

Nadchodzące wydarzenia
nutrition day Kopenhaga LLL

Aktualności
Przegląd prasy
Multimedia
Wydawnictwo Scientific

Postępyy Żywienia Klinicznego


Partnerzy